Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden EK-1 Gizlilik Politikası oluşan işbu Portakal Host Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır, Portakal Host ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tanımlar Kullanıcı:Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Site: www.portakalhost.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Portakal Host Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Portakal Host tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Portakal Host tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları a Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Portakal Host tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Site'ye üye olabilmek için,reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca ,Portakal Host tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca,Portakal Host tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Şirket Ünvanı: POLAT GÜNEŞ
Adres: BAŞAK MAH. 1654 SK. COSKUN APT NO: 18 İÇ KAPI NO: 4 MAMAK/ ANKARA
Telefon: 05457328852
Mail: [email protected]

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici’nin SATICI’ya ait Portakal Host internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmede ve sitede içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu sözleşme kapsamında yer alan hükümler 6502 sayılı Kanun kapsamında mesafeli sözleşmeler düzenlemeleri dikkate alarak hazırlanmış olup ilgili maddelerde bu sözleşme ile satışa konu olan ürüne ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri; Satın Alınan Ürünler ve Adetleri Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli Satışa konu ürün, bir oyun içi üründür. Bu ürün sadece Portakal Host oyununda kullanılabilir. Ürün, TÜKETİCİ’ye elektronik ortamda ve anında teslim edilir. Teslimden sonra iadeye konu edilemez.

Ürünün bu sözleşmede izah ve ifade olunan özelliklerinden dolayı ödeme ani edimli ve tek seferde peşin şekilde yapılmaktadır.

Ürün, TÜKETİCİ`nın teslimini talep etmiş olduğu hesap bilgisine elektronik olarak yapılacak ve elektronik posta adresine teslim edildiği bilgisi iletilecektir. Kural olarak bu siteden satışa sunulan ürün TÜKETİCİ’nın talebine bağlı ve bildirimine konu elektronik adresine veya elektronik cihazına SATICI tarafından gönderilerek teslim edilir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet ortamı yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ'ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ'ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Ürünün satışa sunulması ve TÜKETİCİ tarafından sipariş edilmesi halinde Kanun uyarınca ürün satışında teslimat masrafları TÜKETİCİ’ye aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ`nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de TÜKETİCİ’ye aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ`ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sunulan ürün özellikleri itibariyle elektronik ortam üzerinden teslim edildiğinde Satıcı edimini ifa etmiş kabul edilecek ve sorumluluğu sona erecektir. Ürün sadece Portakal Host ve Portakal Host Mobile ile kullanılabilmesinden kaynaklı teslimat ve kargo işlemine gerek yoktur. Bu kapsamda kargo ve teslimat masrafı da talep edilmemektedir.

TÜKETİCİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ya aittir.

Sunulan ürün özellikleri itibariyle elektronik ortam üzerinden Tüketici’nin hesabına teslim edildiğinde Satıcı edimini ifa etmiş kabul edilecek ve sorumluluğu sona erecektir.

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, Yönetmelik gereği SATICI’dan aldığı mal ve hizmeti satın almadan itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Satıcı tarafından sunulan ürün Yönetmelik madde 15/1-ğ;

“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”

kapsamında olduğundan TÜKETİCİ’nin cayma hakkı yoktur.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Bu sitedeki ürün elektronik ortamda TÜKETİCİ’nin hesabına teslim edildiğinden ürünün niteliği gereği teslim edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı bulunmamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


* Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

** a Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

** b Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Portakal Host'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Portakal Host'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

** c Kullanıcı'ların Portakal Host tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının Kullanıcı ismi, şifre v.b. güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Portakal Host'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

** d Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Portakal Host , Kullanıcı'lar tarafından Portakal Host'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

**e Kullanıcı'lar,Portakal Host'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

** f Portakal Host'ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Portakal Host ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Portakal Host ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Portakal Host, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

*Portakal Host'un Hak ve Yükümlülükleri

** a Portakal Host, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Portakal Host, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

** b Portakal Host ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle Portakal Host tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Portakal Host'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

** c Portakal Host, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

** d Portakal Host , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. e Kullanıcı'lar ve Portakal Host hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

**e Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Portakal Host sorumlu değildir.

**f Portakal Host'da satılan tüm ürünlerde anlık fiyat değişiklikleri olabilir böyle bir durumda kullanıcı için geçerli olacak fiyat ödeme yaptığı andaki değil sipariş verdiği andaki yazan fiyat geçerlidir.

. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda Portakal Host yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda Portakal Host mesul değildir. Kullanıcının siteye yaptığı ilk ödemesinde ödemenin onay alabilmesi için güvenlik amacıyla Portakal Host kullanıcıdan ödeme dekontu yanında ödeme yapan kişiye ait kimlik resmi , ehliyet resmi, adına kayıtlı fatura gibi belgeleri isteme hakkına sahiptir.Kullanıcılar sitede bulunan /bakiye/lerini banka hesaplarına iade alabilme şartları ;

Mobil Ödeme , Prepaid Kart ile yüklenen /bakiye/lerin iade edilmesi mümkün değildir. Banka yolu havale ,eft , şube içi ödeme , mobil ödeme , atm kartsız işlem ile ödeme bu yollarla yüklenen /bakiye/lerin iadeleri sadece ödeme yapan kişi adına kayıtlı bir banka hesabına yapılabilmektedir aksi mümkün değildir. Sitede oyun parası , oyun içi eşya satışları ile kazanılan /bakiye/lerin istenilen bir banka hesabına çekilmesi mümkündür. /bakiye/ iade işlemlerinde kesilecek ücret :Sitede para çekme sayfasında Portakal Host tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.

. Teslimat Süreleri Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde Portakal Host tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

. Oyun Kodlarının Hatalı ve illagal şeklide Kullanımı veya Teslim Edilen Oyun Paraları

a Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Portakal Host yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Portakal Host sorumlu değildir.

c Portakal Host'da satılan epin kodlarının oyundaki karşılıklarında oyun firmalarının yaptığı değişiklikler nedeni ile farklı değer yüklenir ise Portakal Host'ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

d Teslim edilen kodların Portakal Host a iadesi mümkün değildir

Gizlilik Politikası Portakal Host, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.Portakal Host, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

DİĞER HÜKÜMLER


* Fikri Mülkiyet Hakları a Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları Portakal Host'ın telif haklarına tabi çalışmalar Portakal Host Ltd'e ait olarak ve/veya Portakal Host tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Portakal Host Hizmet'lerini, Portakal Host bilgilerini ve Portakal Host'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Portakal Host 'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Portakal Host'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Portakal Host'ın, Portakal Host Hizmet'leri, Portakal Host ELEKTRONİK HİZMETLER LTD bilgileri, Portakal Host telif haklarına tabi çalışmalar, Portakal Host ticari markaları, Portakal Host ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

* Sözleşme Değişiklikleri Portakal Host, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

* Mücbir Sebepler Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Portakal Host, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Portakal Host için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Portakal Host'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

* Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

* Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Portakal Host, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Portakal Host'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: a Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, b Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması c Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

SÖZLEŞME EKLERİ EK-1
GİZLİLİK POLİTİKASI


Portakal Host olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

** a Portakal Host'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler,Portakal Host sitesinin kendi bünyesinde, müşteri /profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

** b Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Portakal Host dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı'nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

** c Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Portakal Host'a bildirebilirsiniz. Portakal Host'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

** d Sizler için yapılandırdığımız ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınızki Portakal Host'ın siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Portakal Host gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde

  • Mesafeli Satış Sözleşmesi
  • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK Hizmetlerimizden yararlandığınızda, tamamen güvence altında işlem...

İptal Politikası

İPTAL VE İADE KOŞULLARI Tüketici Bilgilendirme Notu 1. Kullanıcıların, bu web...

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 7 Nisan 2016...